Tietosuojaseloste

ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty: 31.8.2023

Kamavaja on sitoutunut kunnioittamaan ja suojelemaan Asiakkaittensa yksityisyyttä. Noudatamme voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kuvailla Asiakkaalle, mitä tietoja keräämme, käytämme ja miten suojaamme ne.

Kamavaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä ja Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan, kun Asiakas käyttää Kamavajan palveluja. Palvelulla tarkoitetaan Kamavajan tarjoamaa palvelua, kuten kamavaja.fi-verkkokauppaa, uutiskirjettä tai muuta Kamavajan tarjoamaa aplvelua. Mikäli Asiakas ei hyväksy tämän tietosuojaselosteen ehtoja, Asiakas ei voi käyttää Palveluja, koska Palvelun tarjoaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä.Kamavajan asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot:

Kamavaja Oy (Y-tunnus: 0708225-6)
Nilsiänkatu 10 a, 00510 Helsinki
Henkilötietojen käsittelyä ja tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot: asiakaspalvelu@kamavaja.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kaupan alan toiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, tilausten toimittamiseen sekä palvelujen ja ostokokemuksen kehittämiseen ja parantamiseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.
Kamavaja käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä Kamavajan puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät)

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

  • henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • jos asiakas on yritys tai muu organisaatio: yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot
  • henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • ostohistoria
  • tiedot tuotearvioinneista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.
Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan säännöllisin väliajoin ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään kuusi vuotta sen tilikauden päättymisestä, johon tiedot kohdistuvat.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Asiakkaalla on koska tahansa oikeus pyytää poistamaan tietonsa, joita emme laillisista syistä joudu säilyttämään. Näitä tietoja ovat esimerkiksi tuotearvostelut.

Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jotta voimme palvella asiakkaitamme, välitämme tilausten toimitusten ja maksamisen kannalta välttämättömät tiedot logistiikasta ja maksusta huolehtiville yrityksille (esim. Posti Oyj, Matkahuolto Oy ja Paytrail Oyj). Emme luovuta tietojasi kauppaan liittymättömille kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kamavaja käyttää sähköpostiviestinnässä MailChimp –järjestelmää, jolloin henkilötietoja tallennetaan Euroopan unionin ulkopuolella oleville palvelimille. Palveluntarjoaja on USA:n PrivacyShield-järjestelmässä eli tietosuoja on EU-tasolla. Voit lukea MailChimpin tietosuojaselosteen osoitteesta https://mailchimp.com/legal/privacy.

Evästeet

Kamavaja käyttää sivuillaan evästeitä. Evästeet ovat sinun tietokoneeseen, puhelimeen tai tablettiin tallennettavia tiedostoja, joihin tallennetaan kävijästä mm. seuraavia tietoja:

Vierailun päiväys ja kellonaika
Kamavaja.fi-sivustolla avatut sivut
Osoite, josta kamavaja.fi-sivustolle on tultu
Tietoja käytetystä nettiselaimesta

Evästeiden avulla verkkokauppaohjelmisto pystyy tarjoamaan vierailijoille sujuvan ostokokemuksen. Evästeitä käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, rekisteröityneen asiakkaan tunnistamiseen, ostoskorin toimintoihin sekä persoonallisen ostokokemuksen luomiseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Kamavajan työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Asiakkaan eli sinun oikeudet

Asiakkaalla on koska tahansa oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Jos haluat korjata tietojasi tai poistaa ne järjestelmästämme tai sinulla on jotain kysyttävää koskien tietosuojakäytäntöjämme, ota yhteyttä asiakaspalvelu@kamavaja.fi.

Jos olet antanut meille luvan lähettää sinulle uutiskirjeitä, mutta haluat perua luvan, voit tehdä sen myös itse sivuillamme tai uutiskirjeen kautta.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esim. kirjanpitotositteet) emme pysty poistamaan.

Tietosuojaselosteen muuttuminen

Palvelun kehittymisen ja muutosten sekä lainsäädännön muutosten johdosta tietosuojaseloste voi muuttua. Näiden syiden johdosta päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa. Tietosuojaselosteen uusin, voimassa oleva versio on aina nähtävillä kamavaja.fi-sivustolla, minkä kehotamme säännöllisesti tarkistamaan.

0